STYRET I NST GRUPPEN

Jan Thorstensen, styreleder.
Er til daglig Adm. direktør i NST Gruppen.

Elin Tryti, styremedlem.
Er til daglig Prosjektutvikler/Prosjektleder hos Kruse Smith as.

Nathalie Thorstensen, styremedlem.
Er til daglig student ved NHH i Bergen hvor hun arbeider med sin masteroppgave. Fra høsten 2019 er hun ansatt i Deloitte.