STYRET I NST GRUPPEN

Arne Birkeland, styreleder.
Er til daglig Konsernsjef i Westcon Group.

Jan Thorstensen, styremedlem.
Er til daglig Adm. direktør i NST Gruppen.

Elin Tryti, styremedlem.
Er til daglig Prosjektutvikler/Prosjektleder hos Kruse Smith as.