LEDIGE STILLINGER

Vi ønsker å knytte til oss personell både for faste og sporadiske oppdrag.

Vi tilbyr greie betingelser i et hektisk, utfordrende, krevende og utviklende miljø.

Selskapene ekspanderer stadig, samtidig som vårt tjenestespekter og geografiske markedsområde utvides, og vi har derfor følgende ledige stillinger:

INTERNT:
For samtlige stillinger må man beherske flytende norsk og engelsk, samt ha førerkort kl B

Anleggsgartner
NST Renhold as
Fortrinnsvis med fagbrev søkes til sporadisk/periodevis arbeid.
Vi søker en person med fagbrev eller god erfaring innen spesielt grønn del av faget, gjerne en gartner.
Stillingen rapporterer til Produksjonsleder

Tiltredelse: Etter avtale

Stillasmontør
NST Contracting as
Fortrinnsvis med fagbrev søkes til sporadisk/periodevis arbeid.
Vi søker en person med fagbrev eller god erfaring innen faget.

Tiltredelse: Etter avtale

Industrimalere – overflatebehandling
NST Contracting as
Maler må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på ulike typer prosjekter. Arbeidet består i overflatebehandlingsarbeid på de fleste typer konstruksjoner innen industri og marine prosjekter. Fagbrev er en fordel, men kan kompenseres med lang og relevant erfaring.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Etter avtale

Malere med fagbrev – interiør/byggfag
NST Byggservice as
Maler må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i malingsarbeid på de fleste typer prosjekt fra private boliger til større bygg.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Snarest etter avtale

Murere med og uten fagbrev – interiør/byggfag
NST Byggservice as
Murer må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i flis- og murersarbeid på de fleste typer prosjekt fra private boliger til større bygg.
Dersom man ikke har fagbrev må man ha relevant lang erfaring og kunne vise at man behersker faget tilfredsstillende.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Snarest etter avtale.

Renholdere – tilkallingshjelp
NST Renhold as
Renholdere må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på prosjekter etter behov. Arbeidet består i renhold på de fleste typer prosjekt fra boliger til større bygg. Søkere med fagbrev vil under ellers like vilkår bli foretrukket.
Det søkes etter personell til å bistå på større prosjekt eller i perioder der det er behov for ekstra mannskap..
Stillingen rapporterer til Produksjonsleder.

Tiltredelse: Etter avtale

Tømrere med fagbrev – interiør/byggfag
NST Byggservice as
Tømrere må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i ulike typer tømmerarbeid på de fleste typer prosjekt fra private boliger til større bygg.
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder.

Tiltredelse: Etter avtale

Gulvleggere – Interiør/byggfag
NST Byggservice as
Gulvleggere må kunne jobbe selvstendig og som del av et lag på større prosjekter. Arbeidet består i gulvlegging på de fleste type prosjekter fra private boliger til større bygg.
Fagbrev er en fordel, men kan kompenseres med lang og relevant erfaring..
Stillingen rapporterer til Formann/Prosjektleder

Tiltredelse: Snarest etter avtale.

EKSTERNE PROSJEKT:
For samtlige stillinger må man beherske flytende norsk og engelsk.
.

Helsepersonnel

Ekstern kunde
For ekstern kunde søkes helsepersonnel, herunder spesielt sykepleiere med spesialistutdannelse, sykepleiere og hjelpepleiere.

Skulle dette passe inn og noen av stillingene være av interesse, så send oss et søknadsskjema til epost: jobb@nstgruppen.no med fullstendig CV vedlagt, eller møt om mulig opp personlig etter avtale.

Søknad og CV må inneholde sammenhengende utdannelse og arbeidshistorie, og vårt system for personalutvelgelse krever dokumenterte referanser for alle stillinger. Ufullstendige søknader vil dessverre ikke bli vurdert.

For samtlige stillinger søkes det etter strukturert og ryddig personell med  relevant erfaring, god kjennskap til det aktuelle faget, tilpasningsevne og vilje til fleksibilitet.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt vårt kontor.