NST Byggservice

Olav Thon Gruppen: Olav Thon Gruppen har valgt å utløse opsjon og forlenge sin rammeavtale med NST Byggservice as til 2025.

Borggata 11: gulv, maler–, mur- og flisarbeider for Veidekke Bygg

Klubben Eiendom: gulv og malerarbeider for GL Prosjektservice as

Høgatinden: malerarbeider i leilighetsprosjekt for Engevik & Tislevoll as.

Kiwi Sveio: fasademaling for Caiano as.

Autostore Academy: gulv og malerarbeider for GL Prosjektservice as

Solheimtunet omsorgsboliger: gulv og malerarbeider for Vigor Bygg as

Tuastad bedehus: gulv og malerarbeider for Berge Sag as

Nysæther ungdomsskole: gulv og malerarbeider for GL Prosjektservice as

Unitech teknologisenter: gulv- og malerarbeider for Veidekke Bygg.

Flotmyr trafostasjon: betongreparasjoner og mineralittpuss for Engelsen Bygg as

Vardatun studentboliger: utvendig maling for Studentsamskipnaden

NST Renhold as

Hatteland sitt nybygg i Aksdal næringspark: byggrenhold, utvask, støvmåling og dokumentasjon for Vest Entreprenør as

Kontorbygg på Killingøy: utvask over himling, støvmåling og dokumentasjon for Karmsund Havn.

Frakkagjerd: utrydding, pakking og utvask for flytting for Scale AQ

NST Contracting as

Lerøy Håpollen: overflatebehandling av stål for Caiano.